Vnitřní touha tvořit je esencí mého života. Klient popisuje svou představu, ukazuje obrázky, mluví o sobě a svých potřebách. V tomto klíčovém okamžiku se myšlenka tvaruje.
Život

Jsem vyučený truhlář s maturitou, dnes již více než čtvrt století v oboru. Práce se dřevem se mi stala životní vášní, radostí i výzvou. Jako mladík, hned po vyučení, jsem pro zkušenosti vycestoval do Spojených států a následně do Německa. Po návratu zpět jsem řadu let pracoval pro firmu Italia Design.

Právě zde jsem odkryl tajemství luxusního nábytku, pochopit moderní technologické postupy a vypěstovat si smysl pro detail, funkčnost a preciznost. V novém tisíciletí jsem všechny mé vědomosti a zkušenosti napřímil do vlastní tvorby.

Tvorba

Vnitřní touha tvořit je esencí mého života. Klient popisuje svou představu, ukazuje obrázky, mluví o sobě a svých potřebách. V tomto klíčovém okamžiku se myšlenka tvaruje. Tomuto kroku je třeba věnovat velkou pozornost a čas, protože se musíme pochopit.

Pochopit musím zadání i klienta samotného, protože součástí mé práce je i autonomie tvůrce. Je to okamžik, kdy se tyto dva zdroje spojí a a já jsem schopen zhmotnit zadání. Vše další už zorganizuji tak, aby věc vznikla. V procesu tvorby bývá vytržení střídáno únavou i bolestí. Vše je ale vykoupeno štěstím, když se práce povede. Ve všem, co mi projde rukama, mě kus zůstává. Jako můj podpis.

Virtuální prohlídka

Nahlédněte do mé dílny

Virtuální prohlídka